Zhurov - Žurov 2

(season)
  • Russia Журов-2 (more)
Russia, 2010, 13 h 20 min (Length: 100 min)

Directed by:

Karen Oganesyan

Cinematography:

Vadim Poteev

Composer:

Ilya Dukhovnyy

Cast:

Andrey Panin, Olesya Sudzilovskaya, Yuliya Rutberg, Ivan Mokhovikov, Vladislav Vetrov, Yelena Safonova, Olga Tumaykina, Sergey Batalov, Полина Стрельникова (more)
(more professions)

Episodes(8)